Om mig og min hjemmeside || Über mich und meine Homepage

Denne Side bliver ikke længere aktualiseret; min nye side er || Diese Homepage wird nicht mehr aktualisiert. Meine neue Homepage ist:

http://hallsteinsdottir.org/

Jeg glæder mig til dit besøg! || Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Denne hjemmeside indeholder informationer om mine videnskabelige aktiviteter. En beskrivelse af min forskning på dansk finder du her og udførligt i mit videnskabelige CV på tysk Desuden finder du min publikationsliste, en oversigt over foredrag, organisation af arrangementer og undervisning. Du kan læse mere om mine aktuelle projekter her: SMiK, IDROS, kultKIT.

Og hvem er jeg så? Jeg er – i en tilfældig rækkefølge – islænding, organisationstalent, sprog-, kultur- og kommunikationsforsker, oversætter og underviser. Jeg er også mor til en dreng født 2002 og en pige født 1998. Jeg flyttede til Odense i 2001 og følger byens store digter i at livet er et stort eventyr og at rejse er at leve. Du læse mere om mig i mit CV og under privat.

||

Diese Homepage enthält Informationen zu meiner wissenschaftlichen Arbeit, die Sie in meinem wissenschaftlichen Lebenslauf gesammelt finden. Darin finden Sie meine Publikationsliste sowie Übersicht über Vorträge, Organisation von Veranstaltungen und Unterricht. Über meine aktuellen Projekte können Sie hier: SMiK, IDROS, kultKIT mehr lesen.

Und wer bin ich? Ich bin – in einer wechselnden Reihenfolge – Isländerin, Organisationstalent, Sprach-, Kultur- und Kommunikationswissenschaftlerin, Übersetzerin und Lehrerin. Seit 2001 lebe ich mit meinem Lebenspartner und unseren beiden Kindern (geboren 1998 und 2002) in Odense auf der Insel Fünen und ich halte mich an den großen Dichter der Stadt darin, dass das Leben ein großes Märchen sei und zu leben sei zu reisen. In meinem Lebenslauf und unter privat erfahren Sie mehr.

||

On this homepage you find information on my research publications, talks and presentations, organization of conferences and academic teaching. Please find a detailed description of my academic achievements, research interests and research projects (incl. external funding) in my academic CV (actual version in German).

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nyt job || Neue Arbeit

Medio oktober 2015 tiltrådte jeg stillingen som projektleder af INTERREG5A-projektet kultKIT (www.kultkit.eu) med arbejdssted i Næstved Kommune. Jeg glæder mig til et spændende projekt og det fortsatte arbejde med dansk-tyske relationer.

Seit Mitte Oktober 2015 leite ich das INTERREG5A-Projekt kultKIT (www.kultkit.eu) mit Naestved Kommune als Leadpartner. Ich freue mich auf ein spannendes Projekt und die weitere Arbeit mit deutsch-dänischen Relationen.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nye udfordringer || Auf Jobsuche

Nu er vi ved vejs ende i mit stereotypeprojekt og jeg er begyndt at se mig om efter nye udfordringer (=job) fra august/september 2015 – meget gerne i den ikke-akademiske verden. Jeg har derfor aktualiseret mine jobsøgningsdokumenter:

  • Et kort kort CV på dansk på dansk og et udførligt, mere akademisk præget CV på tysk og på dansk med publikationsliste, undervisningserfaringer, arbejde med administration, kommunikation og det hele.

En sand islænding ville sikkert sige at det hele skal nok gå.

In meinem Stereotypenprojekt ist jetzt die Abschlusszeit überstanden und ich fange an, mich für August/September 2015 nach neuen Herausforderungen (=Job) umzusehen – gerne ausserhalb der akademischen Welt. Als Vorbereitung auf die Jobsuche habe ich meine jobrelevanten Dokumente aktualisiert (auf Deutsch hier).

Eine richtige Isländerin würde jetzt behaupten, dass alles doch noch irgendwie gut werde.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Nye udfordringer || Auf Jobsuche

Ordforråd: Wortschatz-Projekt

Projekt Deutscher Wortschatz er et godt 20 år gammelt projekt ved Universitetet i Leipzig. Efterhånden omfatter projektet ikke kun tysk, men 155 forskellige sprog, bl.a. dansk og islandsk.

De sproglige data i korpusserne kan bruges på forskellige måder både i anvendte projekter og sprogforskning:

Frekvens er fx et relevant kriterium i forbindelse med udvælgelse af ord og ordforbindelser til fremmedsprogsundervisning. Vi har lavet en kombineret frekvens- og kendthedsanalyse af tyske ordforbindelser som beskrives her.

Sidste år udkom projektets første frekvensordbog med tysk og i år følger engelsk og islandsk, flere er på vej. I forbindelse med frekvensordbøgerne udarbejdes specielle portaler med uddybende baggrundsinformationer. Jeg har en stor aktie i det islandske korpus, som man finder her.

Det islandske korpus fra 2005 bruges som grundlag til en ny islandsk “text to speech” af den Islandske forening for blinde og svagsynede.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Spørgeskemaundersøgelse: interkulturalitet

Her finder du en spørgeskemaundersøgelse fra Sonja Vandermeeren ved Universitetet i Kiel som doc-fil. Du bedes gemme skemaet på din hårddisk – klik her -, udfylde det (sætte kryds de rigtige steder) og sende det udfyldt i elektronisk form til Frank Weidemann (e-mail-adresse i skemaet).
Undersøgelsens resultater vil bl.a. komme danske sprog- og kommunikationsstuderende til gode, idet undersøgelsen bidrager til at udarbejde et solidt grundlag for en beskrivelse af de mentale forskelle, der er på danskere og tyskere – og hvilke stereotype forestillinger vi generelt har om hinanden. På sigt vil resultaterne bl.a. udmøntes i konkrete undervisningsmaterialer og teoretisk-metodiske overvejelser om interkulturelle mentalitetsforskelle.

Tak for din deltagelse!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Om mig og min portfolio

Hvad vil denne portfolio?

I 2009 fik jeg en bevilling fra e-læringsprojektpuljen på Syddansk Universitet til at lave et e-læringsprojekt om brug af portfolio i sprogfagene på SDU. Denne blog er et resultat fra projektet og fungerer som en demoversion. Den viser, hvordan man kan bruge en portfolio til at dokumentere sine kompetencer. Selve studieportfolioen, som yderligere giver de studerende mulighed for at dokumentere resultater fra studiet og reflektere over sin læringsproces, kan ses i en demoversion her og en rapport om andre moderniseringstiltag i tyskundervisningen kan læses her.

Hvem er jeg?

Jeg er islænding, sprogforsker, oversætter, underviser og mor til en dreng født 2002 og en pige født 1998. I de sidste mange år har jeg boet sammen med børnenes far, Stefan Vogel.

Meine deutschsprachige Portfolioseite findet man hier.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar