Foredrag || Vorträge

This page contains an overview of my dissemination of research results in other form than research publications, amongst others a list of my conference talks, poster presentations and guest lectures.

Please find a complete publication list and list of conference talks, guest lectures, presentations, etc. here.

 

Dissemination of research results in media

Dissemination of actual research and results of the SMiK-project is organized via www.stereotypenprojekt.eu/ and www.facebook.com/Stereotypenprojekt. An up to date list of SMiK in the media can be found online on www.stereotypenprojekt.eu/presse-1/presseberichte-presseomtale/.

 

Conference talks, poster presentations and guest lectures

2017

21. March 2017 (in prep.):

 • ”Stereotype forestillinger og kulturforståelse: Selv og fremmedbilleder i den interkulturelle kommunikation”. Invited talk at the conference „Lad skolen gøre eleverne til verdensborgere“ at the University College Southern Denmark, Kolding.

2016

7. October 2016 (in prep.):

 • Guest lecture „Deutsch-dänische Stereotypenwelten: Streifzüge durch die theoretisch-methodischen Ansätze und Ergebnisse des SMiK-Projekts”. University Aalborg.

3. August 2016:

 • „Interlinguale Phraseologie: Das Konzept der Äquivalenz im Sprachsystem, in der Sprachverwendung und in der Sprachkompetenz“, conference talk at the EUROPHRAS conference 2016, 1. – 3. August 2016 in Trier.

12. February 2016:

 • „Typisch {*dän*} – typisch {*tysk*}? Nationale Stereotype in der Sprache“. Invited talk in ”Fredagsforelæsninger“ at the University of Copenhagen (with Jörg Kilian)

2015

 1. November 2015:
 1. November 2015:
 • ”SMiK”. Invited talk at the Danish-German teacher conference “Sprache als Kulturspiegel”, Højskolen Østersøen in Aabenraa.
 1. May 2015:
 • „Frekvensordbøger som værktøj for analoge og digitale ordbogsbrugere”. Conference talk at the 13. Konference om leksikografi i Norden, Copenhagen (with Uwe Quasthoff and Sabine Fiedler).
 1. May 2015:
 • „Frequency Dictionaries as a tool for analog and digital dictionary user“, poster presentation at the 13. Konference om leksikografi i Norden, Copenhagen (with Uwe Quasthoff and Sabine Fiedler).
 1. February 2015:
 • „Deutsche und dänische Stereotypenwelten im SmiK-Projekt“. Talk at the SMiK-project closing conference: {danish} and {german} in stereotypes: Stereotypeuniverses and their linguistic-cultural constitution forms, SDU Odense 25.-27. February 2015.
 1. Februay 2015:

2014

 1. December 2014:
 1. November 2014:
 • “Aktuelle deutsch-dänische nationale Stereotype”. Conference talk at the Nordic Intercultural Communication Conference 2014, University of Iceland 26.-28. November 2014.
 1. September 2014:
 • ”Dansk/tysk forretningskultur – “typisk tysk – typisk dansk””. Invited talk at a workshop at the IGA-conference in Vejle: http://iga-projekt.dk/.
 1. September 2014:
 • „Gemütliche Dänen und grimmige Deutsche? Phraseologie in deutsch-dänischen Nationalstereotypen“. EUROPHRAS 2014 in Paris 10.-12. September 2014.
 1. May 2014:
 • Guest lecture „Gemütliche Dänen und ordentliche Deutsche? Stereotype in der interkulturellen Kommunikation“. University of Maribor.
 1. May 2014:
 • „”Typisch Dänisch – typisch Deutsch?” – Erste Resultate aus dem SMiK-Projekt zu aktuellen deutsch-dänischen Stereotypen“. Talk on a conference for Danish high school teacher of German at SDU in Odense (together with Christine Wetzig).
 1. April 2014:
 • ”Currypølse-tyskere og røde-pølser-danskere: Hvad tænker danskerne og tyskerne egentlig om hinanden?”. ”Danish research day”-talk for 8. and 9. grade students at Tjele efterskole.
 1. April 2014:
 • ”Currypølse-tyskere og røde-pølser-danskere: Hvad tænker danskerne og tyskerne egentlig om hinanden?” ”Danish research day”-talk for the network Southern Jutland Young People in Tønder.
 1. April 2014:
 • Guest lecture „Gemütliche Dänen und ordentliche Deutsche? Erste Ergebnisse eines Forschungsprojekts zu aktuellen deutsch-dänischen Steretotypen“. University of Leipzig, Herder Institute.
 1. March 2014:
 1. March 2014:
 • „Gemütliche Dänen und ordentliche Deutsche? Stereotype Vorstellungen von deutschen und dänischen Eigenschaften. Invited talk on a NNC network meeting, Flensburg-Handewitt.

2013

 1. December 2013:
 • „„Typisch deutsch – typisch dänisch“ – Projektpräsentation und erste Resultate des INTERREG4A-Projekts SMiK“ invited talk on a board meeting in Region Sønderjylland – Schleswig in Padborg.
 1. November 2013:
 • Guest lecture „Gemütliche Dänen und ordentliche Deutsche?“ Stereotype Vorstellungen von deutschen und dänischen Eigenschaften“. Deutsche Kulturgesellschaft, Aarhus University.
 1. November 2013:
 • ”Typisch deutsch – typisch Dänisch“. Invited talk at „Fit für den deutsch-dänischen Markt – Kommunikation ist mehr als Sprache!“, IHK Flensburg.
 1. October 2013:
 • „Form, funktion, kognition – en ny, almen-sammenlignende e-grammatik: kontekstuelt og didaktisk”. Danish Grammar netvork meeting in Ebeltoft 24.-26. October 2013 (with Ken Farø and Klaus Geyer).
 1. September 2013:
 • „Kontrastive Wortbildung im Sprachsystem, Sprachgebrauch und in der Sprachkompetenz“. Deutscher Germanistentag 2013 at the Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 22.-25. September 2013, Sektion 7: Deutscher Wortschatz in Wissenschaft, Unterricht, Gesellschaft.
 1. September 2013:
 • Guest lecture „Staðalímyndir þjóða“ [National Stereotypes] at Vigdís Finnbogadóttir Institute for foreign languages, University of Iceland.
 1. May 2013:
 • Guest lecture „Linguistische Fragestellungen und empirische Sprachdaten“ at Institut für Informatik, University of Leipzig.
 1. May 2013:
 • „„Hässliche Deutsche“ und „dumme Dänen“: Deutsch-dänische Nationalstereotype aus linguistischer Sicht“, invited talk at „Fredagsforlæsninger” at University of Copenhagen (Gesellschaft für deutsche Sprache).
 1. April 2013:
 • Invited conference talk „Phraseologie und DaF-Unterricht: Wieso, weshalb, warum?“ at the conference Zwei Köpfe wissen mehr als einer: Phraseologie und Parömiologie im Wörterbuch und im Alltag. 18.-19. April at the Universities of Maribor and Ljubljana.
 1. March 2013:
 • „Deutsch-dänische Kontexte || Tysk-danske kontekster“. Project presentation at the SMiK kick-off conference at the University of Southern Denmark in Odense (with Jörg Kilian).
 1. January 2013:
 • Guest lecture ”Projekte und Perspektiven: SMiK und kontrastive Wortbildung” at Institut für Informatik, University of Leipzig.

2012

 1. August 2012
 • ”Interkulturelle Phraseologie”. EUROPHRAS-conference ”Phraseologie und Kultur”, 27.-31. August 2012 in Maribor (Sektion 1: In medias res (Phraseology and culture))

2010

 1. December 2010:
 • Guest lecture „Interlinguale Phraseologie: Theorie, Praxis und Perspektiven” at Friedrich-Schiller-Universität Jena.
 1. October 2010:
 • „Sprog i billeder: Multimodalitet i et kognitivt, tekstuelt og sprogsystematisk perspektiv”. The 6. nordic SFL-workshop at Høgskolen Vestfold, Norge, 14.-15. October 2010.
 1. July 2010:
 • Invited conference talk „The role of language competence in the translation of phrasemes“ at the EUROPHRAS-conference 2010, 30. June – 2. July 2010 in Granada.
 1. May 2010:
 • Guest lecture „Kontrastive Phraseologie“ at Herder-Institut, University of Leipzig.
 1. January 2010:
 • Guest lecture „Wörtliche, freie und phraseologische Bedeutung: Lesarten von deutschen Idiomen im Kontext“ at the Universitetet Santiago de Compostela.

2009

 1. August 2009:
 1. June 2009:
 • „Vom Suchen und Finden von festen Wortverbindungen: korpuslinguistische Ansätze in der Phraseologie“. Guest lecture in Historisch-kulturwissenschaftliche Werkstattgespräche (5) at Historisch-Kulturwissenschaftliches Forschungszentrum (HKFZ), University of Trier.
 1. January 2009:
 • ”Islandsk fraseologi: ordforbindelser i Íslensk Orðabók”. Invited talk at the Conference on multiword units in monolingual Nordic dictionaries, Copenhagen, 18.-19. January (LexicoNordica).

2008

 1. September 2008:
 • ”Presentation of research: Phraseology – ”på godt og ondt” in the LaCoRG-research group at SDU.
 1. August 2008:
 • “Phraseologie in Wortschätzen”. EUROPHRAS-conference „Phraseologie: global – areal – regional“, 13.-16. August 2008 in Helsinki.

2007

 1. October 2007:
 • „Empirische Sprachbeschreibung“. Dänische Germanistentagung at SDU in Odense.
 1. August 2007:
 • “Sprogsystematisk potentiale versus tekstuel realisering: korpusfraseologiske data”. DANFRAS-Symposium at University of Copenhagen.
 1. May 2007:
 • „Hvad er en videnskabelig flersproget idiomordbog?“. 9. Conference on Lexicography in the North, Akureyri 22.-26. May 2007 (together with Ken Farø).
 1. May 2007:
 • “Phraseologie in Wortschätzen”. The Thirteenth International Symposium on Lexicography at the University of Copenhagen 3.-5. May 2007.

2006

 1. August 2006:
 • „Orðtök í tungumálanámi”. Conference on Icelandic as a foreign / second language at the Sigurður Nordal Institute, University of Iceland.
 1. July 2006:
 • Guest lecture “Phraseologie und Deutscher Wortschatz”, Institut für Informatik, University of Leipzig.
 1. June 2006:
 • Guest lecture “Wörtliche, freie und phraseologische Bedeutung: Lesarten von deutschen Idiomen“ at Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften in Berlin.
 1. June 2006:
 • „Wörtliche, freie und phraseologische Bedeutung. Eine korpusbasierte Untersuchung des Vorkommens von freien und phraseologischen Lesarten bei deutschen Idiomen“. EUROPHRAS-conference „Phraseologie disziplinär und interdisziplinär“, 9.-11. June 2006 in Veszprém.
 1. May 2006:
 • „Feste Wortverbindungen in der Fremdsprache Deutsch“. Dänische Germanistentagung at SDU in Odense.
 1. March 2006:
 • Guest lecture ”Alter Wein in neuen Schläuchen? Idiome in interlingualer Theorie und Praxis“ at SDU Odense (together with Ken Farø).

2005

 1. September 2005:
 • ”Wörtliche, freie und phraseologische Bedeutung. Eine korpusbasierte Untersuchung des Vorkommens von freien und phraseologischen Lesarten bei deutschen Idiomen“. EUROPHRAS-conference in Strunjan, 12.-14. September 2005.
 1. May 2005:
 • „Multilingval elektronisk idiomordbog.“ 8. Conference on Lexicography in the North in Sønderborg, 24.-28. May 2005.

2004

 1. November 2004:
 • “Om forståelse af fraseologi i fremmedsprog”. DANFRAS-Symposium 23.-24. November 2004 at the University of Copenhagen.
 1. August 2004:
 • „Konzeption und Erstellung eines computergestützten Phraseologiewörterbuchs Isländisch ↔ Deutsch“. EUROPHRAS-conference 26.-29. August 2004 in Basel.
 1. April 2004:
 • „Die Konzeption einer computergestützten zweisprachigen Phraseologiesammlung“. Twelfth International Symposium on Lexicography, 29. April – 1. May 2004 at the University of Copenhagen.
 1. February 2004:
 • Guest lecture „Zur Arbeit mit elektronischen Wörterbüchern. Am Beispiel von Phraseologismen“. SDU Odense.

2003

 1. March 2003:
 • Guest lecture ”Tvímála tölvuorðtakasöfn og orðabókafræði” [Bilingual Idiom Databases and Lexicography] at Vigdís Finnbogadóttir Institute for foreign languages, University of Iceland.
 1. January 2003:
 • ”En kort oversigt over islandsk ↔ tysk leksikografi”. Invited talk at Nordic conference on bilingual dictionaries in Scandinavia, Copenhaben, 31. January – 1. February (LexicoNordica).

2001

 1. June 2001:
 • „Das Verstehen idiomatischer Phraseologismen in der Fremdsprache Deutsch“ at the Conference „Phraseologie und Parömiologie – neue Perspektiven der Forschung“, 17.-22. June 2001 in Ascona.

2000

 1. October 2000:
 • „Áhrif móðurmáls á skilning orðtaka í þýsku sem erlendu tungumáli“ at the Conference „Hugvísindaþing Háskóla Íslands“, 14. October 2000 in Reykjavík.
 1. January 2000:
 • „Das Verstehen unbekannter Phraseologismen in der Fremdsprache Deutsch (am Beispiel Muttersprache Isländisch und Muttersprache Englisch)“. Meeting of the Westfälischer Arbeitskreises „Phraseologie/Parömiologie“ 29. January 2000 in Bochum.

1999

 1. October 1999:
 • „Kultursemiotische Aspekte des Verstehens von Wortbildungsprodukten im Fremdsprachenerwerb“. Invited talk at the conference „Praxis und Integrationsfelder der Wortbildungsforschung“, 22.-23. October 1999 in Leipzig.

1996

 1. September 1996:
 • „Aspekte der Übersetzung von Phraseologismen am Beispiel Isländisch – Deutsch“. VI. Konferenz Grundfragen der Übersetzungswissenschaft, 11.-13. September 1996 in Leipzig.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s